Informatie over ons onderwijs in de komende periode

Informatie over ons onderwijs in de komende periode

Alle basisscholen zijn inmiddels gesloten. Op dit moment zijn wij druk bezig met een plan voor “onderwijs op afstand”. Dit start vanaf woensdag 18 maart. Vandaag en dinsdag zijn de kinderen dus wel thuis maar hebben nog geen werk. Het plan richt zich op alle leerlingen van de school. Per week zullen we een programma samen stellen, waar de kinderen gebruik van kunnen maken.
 
Wat houdt dit “onderwijs op afstand” voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 in:

  • In het online programma Gynzy worden lessen klaargezet voor alle leerlingen.

Voor de TLV groepen staan er ook lessen klaar in de online thuis omgeving van Snappet. Wij verwachten niet van de kinderen dat ze al deze oefeningen afhebben.
U krijgt per mail van de groepsleerkracht alle inloggegevens die nodig zijn voor bovenstaande websites.

Ook voor overige vragen met betrekking tot de huidige situatie kunt u van dit e-mailadres gebruik maken

  • In de volgende week liggen er op maandag 23 maart voor alle leerlingen werkpakketten klaar. Dit zal een aanvulling zijn op de online lessen die we samenstellen. Deze kunt u op school ophalen tussen 10:00 uur en 12:00 uur op maandag 23 maart.
  • Per week geven wij u een update over het “onderwijs op afstand”

 
Deze eerste week zal vooral in het teken staan van online werken vanuit Gynzy en Snappet Leerkrachten zijn per mail bereikbaar voor specifieke vragen over het schoolwerk. De leerkracht zal in ieder geval dezelfde dag reageren op uw vraag. Wij begrijpen dat dit van u als ouder ook het één en ander vraagt.  Belangrijk is dat u ervoor zorgt dat er structuur is in de dag en de week. Houd vaste tijden aan voor het onderwijs. Zorg voor een vaste en rustige plek in huis. Laat uw kind aan een tafel zitten en bijvoorbeeld niet op de bank.
 
Andere geschikte onderwijs websites zijn:

 
Opvang
Er zijn een paar kinderen die we opvangen gedurende de week. Hier is een roulatieschema voor gemaakt. Iedere dag zijn in ieder geval twee personeelsleden aanwezig die zorgen voor opvang. Zij zijn die dag het aanspreekpunt namens de school. Om te voorkomen dat we verdere besmetting van het coronavirus in de hand werken is het team zo min mogelijk op locatie aanwezig. U zult begrijpen dat deze situatie voor alle leerkrachten geheel nieuw is en dat het klaarzetten van de digitale leeromgeving nogal wat voorbereiding vergt. Het kan zijn dat  e.e.a. nog niet vlekkeloos werkt, graag uw begrip hiervoor. (bijvoorbeeld door overbelasting websites). Wij wensen u sterkte voor de komende tijd.