School gesloten i.v.m. maatregelen coronavirus

School gesloten i.v.m. maatregelen coronavirus

Afgelopen zondag, 15 maart, heeft het kabinet aangekondigd dat alle scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs per direct worden gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. Dat betekent dat ook onze school vanaf morgen gesloten is. De maatregel geldt tot en met 6 april. Het is goed mogelijk dat deze periode wordt verlengd.

We begrijpen dat dit van grote impact kan zijn op uw gezinssituatie. Misschien is het voor u moeilijk om op deze korte termijn opvang te organiseren. Voor kinderen van ouders die beroepen hebben die van vitaal belang zijn in het draaiend houden van onze maatschappij (met name met het oog op het coronavirus), is onze school de komende dagen geopend. Uw kind kan dan naar school komen.

Wij vragen u om via de mail te laten weten of u gebruik maakt van deze mogelijkheid.                         
NB: kinderen die gezondheidsklachten hebben van verkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten mogen niet naar school komen.

Deze week maken we als team op school een plan van aanpak voor hoe we de komende periode met de situatie zullen omgaan. We informeren u hier later deze week verder over. We begrijpen dat er veel vragen en zorgen kunnen leven. We doen een beroep op uw vertrouwen, dat wij zorgvuldige afwegingen zullen maken en het belang van de leerlingen, ook als zij thuis zijn, steeds voorop stellen. Om eventuele vragen goed en gestructureerd van een antwoord te kunnen voorzien, vraag ik u om gebruik te maken van ons algemene mailadres. Mail naar dalton@daltonoverschie.nl als u specifieke vragen heeft over de nu genomen maatregelen en wanneer u in de eerder genoemde beroepsgroep valt en uw kind naar school komt.

Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. En een ideale oplossing bestaat er niet. Maar samen kunnen we heel veel aan. Dank voor uw begrip!

Namens team Openbare Daltonschool Overschie

Martijn van der Leeden

Directeur