OR

OR

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders die de school helpen met allerlei hand- en spandiensten bij  activiteiten van de school. Verder zijn zij onder andere ook verantwoordelijk voor de besteding van de ouderbijdrage. De leden van de OR hebben een actieve rol binnen de school. De OR heeft de volgende taken:‚Äč

  • overleg in diverse werkgroepen met teamleden
  • mede organiseren van diverse festiviteiten zoals Sinterklaas en de lentelunch
  • begeleiden bij diverse uitstapjes en versieren de school tijdens bepaalde thema’s           

Zonder hulp en steun van de ouders wordt het erg moeilijk deze activiteiten te realiseren. Aanmelden voor de OR kan bij de directie.