Ouderbijdrage en overblijven

Ouderbijdrage en overblijven

Ouderbijdrage
Een ijsje na de intensieve sportdag, onze gezellig versierde school en klassen, een activiteit en uitstapjes naar het museum of dierentuin, cadeautjes voor Sinterklaas of gewoon boeken voor in de bibliotheek. Dit wordt allemaal betaald vanuit de ouderbijdrage. Het voldoen van de ouderbijdrage is vrijwillig. Wij willen echter niet dat dit vrijblijvend wordt opgevat. Zonder deze bijdrage zullen wij activiteiten moeten laten vallen. Als u de ouderbijdrage niet wilt voldoen, mag de school uw kind niet weigeren. Als u een bewindvoerder heeft en de bijdrage niet kunt voldoen vragen wij u of uw bewindvoerder met ons contact opneemt. Het is ook mogelijk om betalingsafspraken te maken met de directie, om bijvoorbeeld gespreid te betalen. De ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in samenspraak met de MR. De ouderbijdrage dient over gemaakt via het WIS collect systeem. U ontvangt hier via de e-mail bericht van en middels een link kunt u de betalingen voldoen.

Overblijven
We hebben een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Ieder kind neemt zelf eten en drinken mee voor tijdens de overblijf. De kinderen blijven in de klas om te eten met de leerkracht. Meestal wordt hiervoor een kwartier uitgetrokken. De kinderen zijn tijdens het eten met ontspannende leeractiviteiten bezig. (voorlezen, kringgesprek, wereldoriëntatie in de vorm van school tv). Op deze wijze worden leren en eten gekoppeld. Iedere groep heeft een middagpauze van een half uur. Om een veilige en ontspannen pauze te garanderen voor alle leerlingen verdelen we de pauze in blokken per doelgroep. Sport en Spel van Dit is Wijs wordt ingezet voor de reguliere groepen 1 t/m 8 aangvuld met 1 personeelslid. Op woensdag wordt er geen gebruik gemaakt van Sport en spel. Op deze dag gaat iedere leerkracht met zijn/haar eigen groep naar buiten.

Het buiten spelen gebeurt in de TLV-groepen onder leiding van vaste teamleden. Bij regen zullen de kinderen onder toezicht in de klas of een ander beschikbaar lokaal blijven onder begeleiding van dezelfde medewerkers. Wij vragen een kleine jaarlijkse vrijwillige vergoeding voor het overblijven. Wij willen echter niet dat dit vrijblijvend wordt opgevat. Alleen met deze bijdrage kunnen wij het overblijven op bovenstaande manier organiseren. De kosten staan vermeld in de nieuwsbrief en op de website en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Ook dit wordt betaald via WIS collect.