Oudercontact

Oudercontact

Onderwijs maken we samen en daarom willen wij onze ouders zoveel mogelijk op de hoogte brengen van het reilen en zeilen binnen onze school. Wij creëren dan ook diverse mogelijkheden, om u dit te laten zien of ervaren. School en ouders zijn partners in de ontwikkeling van het kind. Als ouder heeft u rechten, maar ook plichten. Eén daarvan is contact onderhouden met school.

Algemene informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij een algemene informatieavond. De groepsleerkracht vertelt in het kort hoe het jaar eruit ziet, wat de bijzonderheden zijn en wat er van u verwacht wordt (huiswerkbegeleiding et cetera). Daarnaast heeft u, zoals in een eerder hoofdstuk beschreven, in ieder geval drie keer per jaar een voortgangsgesprek over uw kind op school.

Huisbezoek
Ongeveer twee maanden na de eerste schooldag van nieuwe leerlingen in de kleutergroepen brengen de leerkrachten een bezoekje aan huis. De leerkrachten komen in de eerste plaats voor de gezelligheid, maar krijgen daarnaast een goed beeld van de thuissituatie van de betreffende leerling. De leerkrachten nemen contact met u op voor het maken van deze afspraak.
Overige gesprekkenIndien de schoolloopbaan van uw kind niet volgens verwachting verloopt, zal de leerkracht u uitnodigen om te praten over de resultaten, verzuim of het gedrag van uw kind. Dit zijn gesprekken die naast de reguliere voortgangsgesprekken plaats vinden. Bij dit gesprek wordt doorgaans een verslag opgemaakt, dat met de oouders wordt gedeeld

Nieuwsbrief en schoolapp
Regelmatig krijgen de ouders de nieuwsbrief gemaild. In de nieuwsbrief staat uitgebreide informatie over de activiteiten en bijzonderheden per groep, die de komende week op de agenda staan. Er is ook er voor bijzonderheden die in de wijk plaatsvinden en kunnen de leerkrachten stukjes aanleveren over hun eigen groep. Vanaf dit schooljaar gaan we starten met een schoolapp. Hier krijgt u gaandeweg in het schooljaar meer informatie over.

Facebook
Onze school heeft ook een eigen Facebook pagina:
http://www.facebook.com/#!/openbaredaltonschooloverschie.rotterdam.
Wij gebruiken deze pagina om de ouders op een andere manier  te voorzien van extra nuttige informatie, maar ook leuke wetenswaardigheden te delen. Wij hopen veel ouders, leerlingen en oud-leerlingen te kunnen begroeten als vrienden.