Schooltijden

Schooltijden

Groep 1 t/m 8: Maandag  tot en met vrijdag van  8:30 – 14:00 uur

Een kwartier voor aanvang van de les gaat de school open en kunnen de leerlingen naar hun klas. De kinderen moeten uiterlijk om 08.30 in de klas zijn. Op woensdag heeft het gehele team  om 14:15 uur lunchpauze. De school is op woensdagen tussen 14:15 uur en 14:45 uur niet beschikbaar of bereikbaar voor ouders.