Visie en kernwaarden

Visie en kernwaarden

Vlakbij het Kleinpolderplein in een opbloeiende wijk in Overschie, staat de Openbare Daltonschool Overschie. We zijn een school voor basisonderwijs volgens de principes en uitgangspunten van dalton. We werken daarbij in groepen voor regulier basisonderwijs en ook in kleinere groepen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding., de TLV groepen.
We hebben ongeveer 190 leerlingen. De kinderen ontmoeten elkaar in de gemeenschappelijke ruimten en leren zo van jongs af aan dat ze gelijkwaardig zijn én verschillend.
 
“LEREN DOEN WE SAMEN
 
Visie:  WHY?
Ons doel is geslaagd als onze leerlingen goed voorbereid worden op hun toekomst. Dat vraagt om goed onderwijs. Tegelijk leren wij hoe zij effectief en creatief kunnen omgaan met obstakels die zij onderweg tegenkomen. Kinderen met zelfvertrouwen en zelfwaardering zijn ook positieve en succesvolle leerlingen. Dat bereiken we met elkaar. Het team, de leerlingen, de ouders en het bestuur vormen met elkaar de school. Wij werken dagelijks aan een goede onderlinge relatie. Dat is voor ons vanzelfsprekend.
Onze visie: Wij zijn een daltonschool die:

  • het beste in kinderen naar boven wil halen                         
  • uitgaat van gelijkwaardigheid en rekening houdt met verschillen tussen elkaar
  • kinderen hun “waarom vraag” leren ontdekken en onderzoeken

Wij staan voor de samenwerking tussen ouders, het kind en de school waarin wij gedeelde verantwoordelijkheid dragen om te komen tot optimale ontwikkeling. Dit is gebaseerd op de individuele kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind. Wij willen een actieve bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Wij willen het beste in kinderen naar boven halen, zodat zij vanuit een onbevangen en positieve benadering de wereld ingaan en leren omgaan met obstakels in hun leven. Wij benaderen ons onderwijs vanuit onze kernwaarden, die tevens de daltonpijlers zijn. Om kinderen verantwoordelijkheid te laten dragen voor zichzelf en anderen willen wij een omgeving creëren die ze bewust maakt van hun “waarom vraag”.

Op onze school streven we er naar elke leerling een goede basis te geven, als optimale voorbereiding voor vervolgonderwijs én hun verdere toekomst als mens in de wereld.  De kernwaarden die bij onze uitgangspunten op basis van het daltononderwijs horen zijn:

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Effectiviteit