Voortgang van onze leerlingen

Voortgang van onze leerlingen

Portfolio
De ontwikkeling van uw kind wordt vastgelegd in een portfolio. Het portfolio bestaat uit twee delen: Het leerlinggedeelte en het leerkrachtgedeelte.
Het leerlinggedeelte wordt gevuld door de leerling zelf, met als doel:

  • Leerlingen meer sturing aan het eigen leerproces te laten geven.
  • Leerlingen meer stil laten staan bij momenten, waar ze trots op zijn en deze verzamelen.
  • Leerlingen krijgen meer inzicht in hun talenten en sterke kanten
  • Leerlingen krijgen meer inzicht in hun persoonlijke  / eigen leerdoelen. Het leerkrachtgedeelte wordt door de leerkracht bijgehouden. Het leerkrachtgedeelte van het portfolio bevat meerdere onderdelen:

 

Daltonpijlers
Rapport KIJK! groep 1/2
Cijferlijst met methode gebonden resultaten groep 3 t/m 8
LOVS Cito gegevens
Ontwikkelingsperspectief ( voor leerlingen uit de kleine groepen met extra aandacht en begeleiding en indien nodig leerlingen uit de reguliere groepen) 

Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 8         
Drie maal per jaar zal er een gesprek plaatsvinden om te praten over de ontwikkeling van uw kind. Vanaf groep 3 zijn er drie voortgangsgesprekken per jaar en twee cijferlijsten per jaar:
 
November: Voortgangsgesprek 1: Bespreken van de daltonpijlers en bijzonderheden van de eerste periode van het schooljaar. Contactweek voor de ouders van de leerlingen in de kleine groepen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding. Middels persoonlijk of telefonisch contact met de leerkracht wordt de ontwikkeling van uw kind besproken.
 
Eind december: Cijferlijst met gemiddelde punten voor methode gebonden toetsen wordt meegegeven aan de leerlingen van de regulier groepen. Deze hoeven niet verplicht besproken te worden met ouders, maar wanneer hier behoefte aan is, dan kan er een gesprek ingepland worden. Contactweek voor de ouders van de leerlingen in de kleine groepen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding. Middels persoonlijk of telefonisch contact met de leerkracht wordt de ontwikkeling van uw kind besproken.
 
Februari/Maart: Voortgangsgesprek 2: Daltonpijlers en cito-uitslagen en eventuele bijzonder-heden uit de afgelopen periode worden besproken. Voor de leerlingen uit de kleinere groepen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding wordt ook het ontwikkelingsperspectief besproken.
 
Mei/Juni: Cijferlijst met gemiddelde punten voor methode gebonden toetsen wordt mee gegeven aan de leerlingen. Als u deze wil bespreken, dan kan dat in het derde voortgangsgesprek. Contactweek voor de ouders van de leerlingen in de kleine groepen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding. Middels persoonlijk of telefonisch contact met de leerkracht wordt de ontwikkeling van uw kind besproken.
 
Juli: Voortgangsgesprek 3: Daltonpijlers en cito uitslagen en eventuele bijzonderheden uit de afgelopen periode worden besproken. Voor de leerlingen uit de kleinere groepen voor onderwijs met extra aandacht en begeleiding wordt ook het ontwikkelingsperspectief besproken.
 
De gesprekkencyclus voor de leerlingen van groep 8, kan afwijken door de advisering voor het voortgezet onderwijs.